ÖVNINGAR OCH LEKAR ÖVNINGAR LEKAR DATTEN
KROKODIL
Kategori: Samarbetsövning, våldsam lek
En eller två är "krokodiler" och förflyttar sig på alla fyra, eller på knä. Dessa ska jaga resten som ska hålla sig stående.
Det enda de stående får sätta i mattan är händer och fötter, allt annat (knä, armbåge, huvud) som nuddar mattan gör att man blir tagen.
Blir man tagen är man också krokodil tills alla är tagna. Den/de sista som bli nya krokodiler till nästa omgång.

Endast krokodiler får ta ner de som springer men har man kontakt med krokodilen (dvs krokodilen har tag i dig) får man ta ner andra, andra får också ta ner dig eller hjälpa dig loss.

Viktig: På grund av skaderisk är det idé att beakta:

- Försiktighet vid nedtagande av folk.
- Man får inte dra isär benen när man drar ner någon
- Man får inte hoppa på ryggen på krokodiler eller någon som håller på att bli tagen
BULLDOG
Kategori: Samarbetsövning
En eller två tagare (bulldog) är i mitten av lokalen, vända med ryggen mot resten som samlats vid ena väggen.
När tagaren ropat "Vem är rädd för bulldog" så försöker alla ta sig över och nudda väggen utan att bli tagna.
Man kan göra denna lek sittande med tagaren och deltagarna krypandes över mattan, tagen blir man då:
- Blivit fasthållen tills de som kommit fram räknat till 10
- Blivit vänd med så att magen är uppåt

Gör man det hela stående så gäller det att lyfta deltagarna så att inget nuddar mattan.
De som blir tagna hjälper till att ta nästa varv tillbaka.

Viktigt: Påpeka att vara försiktiga när man slänger sig på andra.

GULLEFJUN/KATT & RÅTTA
Kategori: Avslutnings övning, när inget annat funkar pryl
Man samlas stående i en cirkel, antingen i par eller ensamma (beroende på antal deltagare) med lite mellanrum mellan varje par/person.
2st börjar där den ene jagar den andra, när man blir tagen får man jaga. Den jagade ska försöka ställa sig bredvid någon av de andra som står, då blir personen på andra sidan den som är jagad istället.
Efter någon minut, när man fått fart på leken, kan man sätta alla ner. Då gäller att man måste sätta sig bredvid någon istället. Efter ytterliggare någon minut kan man lägga sig ner på mage.

Viktigt: Se till att alla får springa i alla 3 faser.

RIDDARE
Kategori: Samarbete, kampövning
Parvis, den ene är häst och den andre riddare. Hästarna får inte dra i varandra, bara skuffas lite. Riddarna sitter på hästarna och ska försöka dra/putta ner varandra. Riddaren får inte sätta något i mattan för då räknas han som "nere". Har man åkt ner måste man byta, antingen partner eller turas om att vara riddare och häst.
Kan göras med hästen som krypandes på alla fyra eller med hästen ståendes. Mycket beror på storleken av deltagarna och deras fallteknik. Stående brukar tendera till att folk faller på varandra.
SUMO
Kategori: Kampövning
Knyt ihop några bälten (2-3st beroende på storlek på deltagarna) till en cirkel. Alla tar av sig jackan så det inte finns nått att greppa i.
Man ska vara 2 st i ringen och försöka lyfta/putta ut varandra. Den som är kvar inne i ringen vinner.
De som står utanför agerar domare och avgör vem som var först utanför ringen. Är det svårt att bedömma går matchen om.
Efter 3 vunna matcher åker man automatiskt ut. Start indikeras med att man sätter handen/knogarna i mattan.

Viktigt:
Påpeka att det inte är så viktigt om man vinner eller förlorar, bara man har roligt.
Se till att de som står i kö inte hamnar under kombatatnterna.

KÄGLA
Kategori: Fysisk övning
En person står vid ena änden av lokalen med alla bollarna. De andra sitter på huk vid andra ändan.
De på huk ska hoppandes ta sig över och nudda det område precis utanför där tagaren står. Tagaren ska försöka träffa hopparna med bollarna, vid träff får hopparen börja om (alternativt efter armhävningar och/eller situps eller liknande).
Hopparna får inte sätta något annat än fötterna i mattan under hoppandet och endast "rasa" bakåt eller åt sidorna, ramlar man framåt under försöket att ducka och sätter i händerna så är man tagen.
Hopparna får vila sig med händerna i mattan.
GOLGABOLL
Kategori: Fysisk övning, samarbetsövning
Två lag samt en "boll" som inte kan rulla (typ mits). Man får inte greppa eller springa med bollen. Endast fösa och skjuta bollen är godkänt.
Det enda som är fritt är en hand, så fort man får bollen någon annanstans så är man tagen. Samma gäller om det skulle vara mer än en hand på bollen. Dvs att du har 2 händer på bollen eller att du har en hand och din motspelare/medspelare också har en hand på bollen, summan blir 2 händer och båda är tagna.
Blir man tagen ska man göra en fysisk övning (armhävningar/situps/liknande) 3-5st beroende på fysisk form och storlek på deltagarna.
Gör man mål får det motsatta laget göra samma övning som ovan, såvida man inte redan håller på då slipper man.

Viktigt:
Den fysiska övningen ska göras direkt och på platsen där straffet tilldelades. Detta gör att man kan störa genom att vara ivägen för spelet och på så sätt ändå hjälpa till.
Om det bryts mot reglerna vid mål så gälls inte målet
Se till att alla deltagare förstår att det inte blir en rolig lek om några fuskar.

KLAPPJAKTEN
Kategori: Fysisk övning
Alla tar av sig jackan. Alla mot alla.
Nuddar man någon med handen på:
- Bröstkorgen/magen får denne göra armhävningar
- Ryggen får denne göra situps
- Huvudet får denne göra ljushopp

Kan varieras så man använder fötterna istället, i övrigt samma. Kräver dock större mognad av deltagarna samt viss vana vid sparkar för att inte sparka sönder varandra.

Viktigt:
Kräver viss koordination och stryktålighet då inte alla nuddar så snällt, sålunda inte så lämplig för unga barn.

DUTTKULL
Kategori: Fysisk övning, samarbetsövning
Två personer tar av sig jackan. Dessa ska försöka ta alla andra med att nudda dom med en boll. Dom måste hålla i bollen när dom tar någon, att kasta gälls inte.
Tagarna får heller inte gå med bollen så det gäller att positionera sig bra för att ta emot en pass och ta någon.
Blir man tagen tar man av sig jackan och hjälper till att ta.
När alla är tagna är de två sista nya tagare och då sätter man på sig jackan när man blir tagen.

Viktigt:
Denna leken kräver bollsinne/mognad hos deltagarna, inte lämplig för barn. Markering för om man är tagen eller ej ska vara unison.

EN BOLL INGA REGLER
Kategori: Fysisk övning, samarbetsövning
Minst tre lag samt en boll. Det gäller att hålla bollen inom laget samt man får inte hålla fast någon som inte har bollen, för länge. Blir det en stor hög och ingen får ut bollen kan man utropa uppkast.

Viktigt:
Denna lek är extremt våldsam och på grund av skaderisken bör man utesluta halslås och ledbrytningar då det är svårt med mairi signaler om man ligger underst i en hög av många.
Påpeka för deltagarna våldsamheten i det hela och säg åt dom att ta det försiktigt vid högbildning, t.ex inte hoppa i högen.

FISKNÄT
Kategori: Samarbetsövning
Två håller varandra i handen. De ska ta alla andra genom att nudda dom med den andra handen. När någon blir tagen håller man tag i den hand som tog en och är i sin tur den som tar.
Det är hela tiden ytterhänderna som tar. De som blir jagade kan försöka springa runt nätet eller dyka emellan där folk står brett isär.
För att kunna ta folk måste hela nätet sitta ihop, tappar man varandra kan man inte jaga innan alla fått tag igen.
DODGEBALL
Kategori: Bollövning, paus övning
Två lag med lika många bollar i varje lag (1-2 bollar per deltagare) på varsin sida av mattan. Spelplanen är uppdelad så att man har lika stor yta var och ett område i mitten där inget av lagen får vara, så man får inte gå på den metern som är i mitten.
Det gäller att träffa folket på andra sidan utan att bollen studsar. Det enda som är fritt är bollen, så har du en boll kan du skydda dig med den.
Blir man träffad släpper man bollen på plats och går över till andra laget.
FÖSBOLL
Kategori: Fysisk övning
Man får inte greppa om bollen, bara fösa dom.
Alla mot alla.
Man får inte nudda samma boll 2 gånger i rad utan den måste nudda någon annan emellan.
Blir man träffad gör man en fysisk övning, t.ex 3-5 armhävningar och/eller situps. Medan man gör detta kan man inte bli tagen. När man är klar ställer man sig upp och kör vidare.