&Nu Status


Mail log för Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate173491727079-12.69431.39299.540.46
obfuscate1446137373-1.97429.20594.955.05
obfuscate9559550-4.1120.000100.000.00
obfuscate78876820-3.35016.60097.462.54
obfuscate75073713-2.32820.84698.271.73
obfuscate7137103-1.8657.33399.580.42
obfuscate6936903-5.0578.66799.570.43
obfuscate6476425-1.89312.20099.230.77
obfuscate63155180-2.33223.97587.3212.68
obfuscate5475470-1.9840.000100.000.00
obfuscate4334330-99.5130.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate173491727079-12.69431.39299.540.46
obfuscate1446137373-1.97429.20594.955.05
obfuscate9559550-4.1120.000100.000.00
obfuscate78876820-3.35016.60097.462.54
obfuscate75073713-2.32820.84698.271.73
obfuscate7137103-1.8657.33399.580.42
obfuscate6936903-5.0578.66799.570.43
obfuscate6476425-1.89312.20099.230.77
obfuscate63155180-2.33223.97587.3212.68
obfuscate5475470-1.9840.000100.000.00
obfuscate4334330-99.5130.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate63155180-2.33223.97587.3212.68
obfuscate173491727079-12.69431.39299.540.46
obfuscate1446137373-1.97429.20594.955.05
obfuscate42436856-6.75530.58986.7913.21
obfuscate661848-1.94431.87527.2772.73
obfuscate78876820-3.35016.60097.462.54
obfuscate75073713-2.32820.84698.271.73
obfuscate18717512-9.75411.83393.586.42
obfuscate3733676-5.3609.16798.391.61
obfuscate1061015-1.3076.60095.284.72
obfuscate6476425-1.89312.20099.230.77

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4334330-99.5130.000100.000.00
obfuscate80800-33.5130.000100.000.00
obfuscate58580-28.9660.000100.000.00
obfuscate36360-20.4720.000100.000.00
obfuscate3743722-14.1058.50099.470.53
obfuscate3243240-13.6880.000100.000.00
obfuscate173491727079-12.69431.39299.540.46
obfuscate18717512-9.75411.83393.586.42
obfuscate440-8.5000.000100.000.00
obfuscate42436856-6.75530.58986.7913.21
obfuscate22220-6.1820.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate661848-1.94431.87527.2772.73
obfuscate173491727079-12.69431.39299.540.46
obfuscate42436856-6.75530.58986.7913.21
obfuscate1446137373-1.97429.20594.955.05
obfuscate63155180-2.33223.97587.3212.68
obfuscate75073713-2.32820.84698.271.73
obfuscate1010.00017.0000.00100.00
obfuscate78876820-3.35016.60097.462.54
obfuscate1581571-1.98713.00099.370.63
obfuscate4543213.86012.50095.564.44
obfuscate6476425-1.89312.20099.230.77

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-0.7330.000100.000.00
obfuscate440-8.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate3300.6670.000100.000.00
obfuscate80800-33.5130.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00017.0000.00100.00
obfuscate2020.0009.0000.00100.00
obfuscate661848-1.94431.87527.2772.73
obfuscate12840.12512.00066.6733.33
obfuscate321499.5009.00066.6733.33
obfuscate13112-1.0007.50084.6215.38
obfuscate42436856-6.75530.58986.7913.21
obfuscate63155180-2.33223.97587.3212.68
obfuscate18717512-9.75411.83393.586.42
obfuscate1446137373-1.97429.20594.955.05
obfuscate1061015-1.3076.60095.284.72

Mest Spam med ratio 44.9 var:
Sun Oct 17 14:40:04 2021; Spam; 44.9; obfuscate; UTF-8BQml0Y29pbi1IYW5kZWw ; JUNK UTF-8BTGV0enRlIFdvY2hlIHdhciBSb2JlcnQgR...
Mest Ham med ratio -109.7 var:
Sat Oct 30 12:55:19 2021; Mail; -109.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSmFuZXQsIGxvZ2dhIGlu;

432 st Spam och 29680 st Ham ger totalt 30112 st Mail (01% spam) till 92 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 25.4352


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Nov 2 11:42:00 EDT 2021