&Nu Status


Mail log för April - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1287412727147-6.07021.90598.861.14
obfuscate106710598-3.2588.62599.250.75
obfuscate9479425-1.06210.40099.470.53
obfuscate75373716-1.17011.93897.882.12
obfuscate6926839-2.8438.88998.701.30
obfuscate6736721-14.5896.00099.850.15
obfuscate6346331-1.5508.00099.840.16
obfuscate6226166-0.7638.16799.040.96
obfuscate5014938-1.8058.50098.401.60
obfuscate46837593-3.94726.53880.1319.87
obfuscate4134121-0.88610.00099.760.24

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1287412727147-6.07021.90598.861.14
obfuscate106710598-3.2588.62599.250.75
obfuscate9479425-1.06210.40099.470.53
obfuscate75373716-1.17011.93897.882.12
obfuscate6926839-2.8438.88998.701.30
obfuscate6736721-14.5896.00099.850.15
obfuscate6346331-1.5508.00099.840.16
obfuscate6226166-0.7638.16799.040.96
obfuscate5014938-1.8058.50098.401.60
obfuscate4134121-0.88610.00099.760.24
obfuscate46837593-3.94726.53880.1319.87

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1287412727147-6.07021.90598.861.14
obfuscate46837593-3.94726.53880.1319.87
obfuscate92686-1.33326.3146.5293.48
obfuscate75373716-1.17011.93897.882.12
obfuscate3463379-12.2949.44497.402.60
obfuscate6926839-2.8438.88998.701.30
obfuscate1421339-3.15820.00093.666.34
obfuscate106710598-3.2588.62599.250.75
obfuscate3113038-0.79510.50097.432.57
obfuscate5014938-1.8058.50098.401.60
obfuscate3343277-2.97910.42997.902.10

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3353350-97.8510.000100.000.00
obfuscate57570-55.2460.000100.000.00
obfuscate29290-37.0690.000100.000.00
obfuscate871-15.42910.00087.5012.50
obfuscate6736721-14.5896.00099.850.15
obfuscate3333312-14.2848.50099.400.60
obfuscate3463379-12.2949.44497.402.60
obfuscate28280-10.5360.000100.000.00
obfuscate220-8.5000.000100.000.00
obfuscate2342331-8.2158.00099.570.43
obfuscate28280-7.7500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate46837593-3.94726.53880.1319.87
obfuscate92686-1.33326.3146.5293.48
obfuscate1287412727147-6.07021.90598.861.14
obfuscate1421339-3.15820.00093.666.34
obfuscate2332321-1.55217.00099.570.43
obfuscate422-0.50013.50050.0050.00
obfuscate75373716-1.17011.93897.882.12
obfuscate1611574-0.16610.50097.522.48
obfuscate3113038-0.79510.50097.432.57
obfuscate3343277-2.97910.42997.902.10
obfuscate9479425-1.06210.40099.470.53

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29290-7.2070.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.5000.000100.000.00
obfuscate22220-0.4550.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate3353350-97.8510.000100.000.00
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate2472470-1.6280.000100.000.00
obfuscate74740-0.0810.000100.000.00
obfuscate770-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate92686-1.33326.3146.5293.48
obfuscate422-0.50013.50050.0050.00
obfuscate10821.5008.00080.0020.00
obfuscate46837593-3.94726.53880.1319.87
obfuscate871-15.42910.00087.5012.50
obfuscate17152-1.8009.50088.2411.76
obfuscate1421339-3.15820.00093.666.34
obfuscate3463379-12.2949.44497.402.60
obfuscate3113038-0.79510.50097.432.57
obfuscate1611574-0.16610.50097.522.48

Mest Spam med ratio 98.2 var:
Sun Apr 18 23:33:13 2021; Spam; 98.2; obfuscate; Svetlana ; JUNK Chao my-) mr. soundly) May be Youre free to talk);
Mest Ham med ratio -105.8 var:
Sat Apr 10 10:51:34 2021; Mail; -105.8; obfuscate; Facebook ; Du har delat ny information med Pinterest;

448 st Spam och 24213 st Ham ger totalt 24661 st Mail (01% spam) till 87 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 20.5982


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun May 2 11:42:00 EDT 2021