&Nu Status


Mail log för Mars - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11465114614-5.9129.50099.970.03
obfuscate114611424-2.7648.00099.650.35
obfuscate101510123-0.24210.66799.700.30
obfuscate8348304-2.2317.00099.520.48
obfuscate7757732-1.0229.00099.740.26
obfuscate7307282-17.1288.00099.730.27
obfuscate6426420-1.8610.000100.000.00
obfuscate6096036-0.7108.83399.010.99
obfuscate5595545-1.4787.80099.110.89
obfuscate4514510-0.9420.000100.000.00
obfuscate4003973-3.6307.33399.250.75

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11465114614-5.9129.50099.970.03
obfuscate114611424-2.7648.00099.650.35
obfuscate101510123-0.24210.66799.700.30
obfuscate8348304-2.2317.00099.520.48
obfuscate7757732-1.0229.00099.740.26
obfuscate7307282-17.1288.00099.730.27
obfuscate6426420-1.8610.000100.000.00
obfuscate6096036-0.7108.83399.010.99
obfuscate5595545-1.4787.80099.110.89
obfuscate4514510-0.9420.000100.000.00
obfuscate4003973-3.6307.33399.250.75

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14772.71412.85750.0050.00
obfuscate322660.15411.16781.2518.75
obfuscate3813756-2.96812.00098.431.57
obfuscate6096036-0.7108.83399.010.99
obfuscate1151105-3.16410.80095.654.35
obfuscate25205-94.7507.60080.0020.00
obfuscate5595545-1.4787.80099.110.89
obfuscate11465114614-5.9129.50099.970.03
obfuscate3793754-8.1719.25098.941.06
obfuscate2122084-4.9098.75098.111.89
obfuscate8348304-2.2317.00099.520.48

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25205-94.7507.60080.0020.00
obfuscate55550-51.5270.000100.000.00
obfuscate34340-34.8240.000100.000.00
obfuscate7307282-17.1288.00099.730.27
obfuscate2982953-13.5768.66798.991.01
obfuscate880-13.1250.000100.000.00
obfuscate27270-11.0000.000100.000.00
obfuscate3793754-8.1719.25098.941.06
obfuscate37370-7.1350.000100.000.00
obfuscate34340-6.6470.000100.000.00
obfuscate11465114614-5.9129.50099.970.03

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-0.28613.00087.5012.50
obfuscate14772.71412.85750.0050.00
obfuscate3813756-2.96812.00098.431.57
obfuscate322660.15411.16781.2518.75
obfuscate1151105-3.16410.80095.654.35
obfuscate101510123-0.24210.66799.700.30
obfuscate3903891-1.93810.00099.740.26
obfuscate1551541-0.87710.00099.350.65
obfuscate11465114614-5.9129.50099.970.03
obfuscate1681662-3.0849.50098.811.19
obfuscate3793754-8.1719.25098.941.06

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate212100.2860.000100.000.00
obfuscate818105.1980.000100.000.00
obfuscate34340-34.8240.000100.000.00
obfuscate2032030-0.9660.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate292900.5520.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate880-13.1250.000100.000.00
obfuscate27270-11.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14772.71412.85750.0050.00
obfuscate431-0.6678.00075.0025.00
obfuscate25205-94.7507.60080.0020.00
obfuscate322660.15411.16781.2518.75
obfuscate871-0.28613.00087.5012.50
obfuscate1151105-3.16410.80095.654.35
obfuscate99963-1.6257.33396.973.03
obfuscate2122084-4.9098.75098.111.89
obfuscate3813756-2.96812.00098.431.57
obfuscate1641622-1.1858.00098.781.22
obfuscate1681662-3.0849.50098.811.19

Mest Spam med ratio 15.8 var:
Sun Mar 28 01:44:38 2021; Spam; 15.8; obfuscate; Svetlana ; JUNK bon dia I want to speak-);
Mest Ham med ratio -109.6 var:
Fri Mar 12 14:11:26 2021; Mail; -109.6; obfuscate; Facebook ; En ny betalningsmetod har lagts till i Facebook Pay;

85 st Spam och 23188 st Ham ger totalt 23273 st Mail (00% spam) till 80 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.4588


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Apr 2 11:42:00 EDT 2021